TONIFICACIÓ

Divendres 24 de Maig


Entrenament de força-resistència amb suport musical que combina exercicis dinàmics, globals, estàtics, analítics i funcionals.